VABILO NA OBČNI ZBOR 2020

Čentiba, 9.1.2020

VABILO NA OBČNI ZBOR

  

Na podlagi 18. člena statuta NK Čentiba – Csente FC sklicujemo redni občni zbor, ki bo v petek, 18.1.2020 ob 19.00 uri v prostorih Vaškega doma v Čentibi.

Predlagan dnevni red:

  1.  Otvoritev in izvolitev delovnega predsedstva (predsednika, zapisnikarja, dva overovatelja zapisnika)
  2. Potrditev dnevnega reda
  3. Poročilo predsednika, blagajnika in trenerja
  4. Razprava na podlagi poročila- sprejem zaključnega računa
  5. Program dela za leto 2020 – sprejem letnega programa
  6. Razno

Vljudno naprošamo vse člane, goste in simpatizerje društva, da se zaradi pomembnosti dnevnega reda udeležijo občnega zbora.

S športnimi pozdravi!

                                                                                                                        UPRAVNI ODBOR
NK ČENTIBA – CSENTE FC

Priloge: