VABILO NA OBČNI ZBOR

brez-naslova

VABILO NA OBČNI ZBOR

Na podlagi 18. člena statuta NK Čentiba – Csente FC sklicujemo redni občni zbor, ki bo

v petek, 2.12.2016 ob 20.15 uri v prostorih Vaškega doma v Čentibi.

Predlagan dnevni red:

  1. Otvoritev in pozdrav
  2. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika, zapisnikarja, dva overovatelja zapisnika)
  3. Potrditev dnevnega reda
  4. Poročilo predsednika, blagajnika in trenerja
  5. Razprava na podlagi poročila
  6. Volitve v organe društva (predsednik, upravni odbor, disciplinska komisija)
  7. Razno

Vljudno naprošamo vse povabljene, goste in simpatizerje društva, da se zaradi pomembnosti dnevnega reda udeležijo občnega zbora. Na občnem zboru lahko vsak posameznik ali skupina posameznikov predlaga imena za izvolitve v organe kluba. Pri tem prosimo za Vašo aktivno vlogo. Imenovani se s svojo kandidaturo mora strinjati, zato naprošamo, da se o tem s kandidatom, ki bi ga predlagali predhodno dogovorite.

Na podlagi statuta ima na občnem zboru pravico voliti in biti voljen tisti član kluba, ki plača letno članarino. Iz tega razloga bomo pred začetkom občnega zbora pobirali članarino za leto 2016, in sicer v višini 15 eurov.

 

S športnimi pozdravi!

UPRAVNI ODBOR
NK ČENTIBA – CSENTE FC